Грађевински техничар за нискоградњу – IV степен

Посао грађевинског техничара за никоградњу подразумева свакодневну организацију и контролу послова како би се избегле потешкоће и застоји у грађењу, а пре свега озледе и несреће при раду. Нихова улога при овоме је веома битна. Градјевински техничари морају нацртати многе појединости, упутства мајсторима различитих струка према којима ће они градити. Уз помоћ рачунара све ово је много лакше, а о томе они уче у нашој школи.

Перспективе грађевинског техничара су велике колико у свету, толико и у Србији и у ближој будућности можемо очекивати експанзију грађевинарства иако још увек потражња за радницима овог профила није тако велика као ни одзив радника на огласе. При запошљавању се тражи познавање рада на рачунару и енглеског језика. Пресудно је, наравно, формално образовање како у Србији, тако и у свету.

Одговорности грађевинског техничара су:

  • темељно планирање градње,
  • бирање прикладног земљишта,
  • припрема земљишта за почетак радова,
  • обележавање земљишта на коме ће се вршити градња,
  • детаљна израда пројектне документације,
  • одређивање динамике и редоследа извођења радова,
  • планирање броја потребних радника и количине материјала,
  • свакодневна организација и контрола послова како би се избегле потешкоће и застоји у грађењу.
Р.бр. ПРВИ РАЗРЕД Нед. Фонд час.   Р.бр. ДРУГИ РАЗРЕД Нед. Фонд час.
1 Српски језик и књижевност 3 1 Српски језик и књижевност 3
2 Страни језик 2 2 Страни језик 2
3 Историја 2 3 Историја 2
4 Музичка уметност 1 4 Физичко и здравствено васпитање 2
5 Физичко и здравствено васпитање 2 5 Математика 4
6 Математика 4 6 Физика 2
7 Рачунарство и информатика 2 7 Нацртна геометрија 2
8 Географија 2 8 Грађевинске конструкције 5
9 Физика 2 9 Статика и отпорност материјала 3
10 Хемија 2 10 Примена рачунара у грађевинарству 2
11 Биологија 2 11 Геодезија 2
12 Нацртна геометрија 2 12 Ликовна култура и цртање 3
13 Техничко цртање 2 13 Практична настава
14 Грађевински материјали 2 14 Верска настава 1
15 Грађевинске конструкције 2 14 Грађанско васпитање 1
16 Верска настава 1
16 Грађанско васпитање 1
Р.Бр. ТРЕЋИ РАЗРЕД Нед.Фонд час.   Р.Бр. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Нед.Фонд час.
1 Српски језик и књижевност 3 1 Српски језик и књижевност 3
2 Страни језик 2 2 Страни језик 2
3 Социологија 2 3 Филозофија 2
4 Физичко и здравствено васпитање 2 4 Физичко и здравствено васпитање 2
5 Математика 4 5 Математика 4
6 Физика 2 6 Устав и права грађана 1
7 Статика и отпорност материјала 2 7 Практична настава-блок
8 Примена рачунара у грађевинарству 2 8 Бетон 3
9 Основе хидротехнике 2 9 Организација грађења 4
10 Бетон 3 10 Путеви 3
11 Организација грађења 2 11 Железнице 2
12 Механика тла и фундирање 2 12 Металне и дрвне конструкције 4
13 Путеви 3 13 Мостови 2
14 Макетарство-блок 14 Верска настава 1
15 Верска настава 1 14 Грађанско васпитање 1
15 Грађанско васпитање 1