Запослени

 

 

 

Директор: Надежда Миловановић – direktor@politehnicka-skola.edu.rs

 

 

Секретар:

Невенка Стјепановић –  sekretar@politehnicka-skola.edu.rs

Шеф рачуноводства:

Ана Петровић – racunovodstvo@politehnicka-skola.edu.rs

Финансијско административни радник:

Дина Весић

Анита Вучковић

Педагог:

Лела Милојковић- pedagog@politehnicka-skola.edu.rs

Тања Стојановић – pedagog@politehnicka-skola.edu.rs

Психолог:

Милена Милетић

Административни радник:

Александар Миловановић –  office@politehnicka-skola.edu.rs

Координатор практичне наставе:

Ђорђевић Ненад
Николић Милован

Професори српског језика:

Милосављевић М Миланка

Живадиновић Александра

Милетић Александра

Дељанин Сања

Миленковић Сања

Петковић Јелена

Професори енглеског језика:

Радосављевић Снежана

Златковић Снежана

Лилић Јелена

Професори математике:

Вучићевић Драгољуб

Цикић Владимир

Павловић Живана

Николић Владица

Павловић Невена

Зоран Радовановић

Професори физичког васпитања:

Панић Бобан

Марковић Бобан

Ракановић Дејан

Дамир Магделинић

Професор ликовне културе:

Доброта Богдан

Професор философије:

Марија Ступар

Стаменковић Маријана

Професор социологије:

Милош Самарџић

Професори историје:

Стефановић Александар

Павловић Јована

Професори географије:

Николић Мирјана

Професори информатике:

Замахајев Татјана

Рајковић Милан

Професори физике:

Љиљана Станковић
Сунчица Агатоновић

Ана Миловановић

Професор хемије:

Жаклина Миљковић
Љиљана Милојевић

Јелица Васић

Ана Грубач

Професори биологије:

Татјана Гајић
Марија Стојановић

Професор грађанског васпитања:

Самарџић Миливоје

Устав и права грађана:

Јасмина Богојевић

Професор верске наставе:

Миладиновић Иван

Професори гређевинске групе предмета:

Игњатовић Љиљана дипл. инг. грађевинарства

Јовановић Надица дипл. инг. грађевинарства

Вукајловић Славица дипл. инг. грађевинарства

Стојковић Славомир дипл. инг. грађевинарства

Синадиновић Јовица дипл. инг. грађевинарства

Урошевић Милан дипл. инг. грађевинарства

Настић Драган архитекта

Петровић Савић Анђела архитекта

Аранђеловић Владица архитекта

Настић Марица архитекта

Марковић Звонко архитекта

Чукурановић Иван архитекта

Савић Радмила архитекта

Професори практичне наставе гређевинске групе предмета:

Стојановић Саша

Николић Милован

Професори дрвопрерађивачке групе предмета:

Стоиљковић Милован

Попадић Небојша

Тадић Горан

Копривица Александра

Професори практичне наставе дрвопрерађивачке групе предмета:

Милосављевић Драган

Ђорђевић Ненад

Професори текстилне групе предмета:

Динић Виолета

Анђелковић Љиљана

Павличевић Слађана

Ђорђевић Смиљана

Марија Теогаровић

Марија Арсић

Ђорђевић Иван

Смиљана Ђорђевић

Професори практичне наставе текстилне струке:

Петковић Добрила

Видојевић Драгана

Ђорђевић Тања

Комленовић Јасмина

Ружица Крстић Мијатовић

Сања Миленковић Арсић

Вукојичић Тања

Столиљковић Надица-помоћни наставник

Професор вајања
Новица Илић

Професор писмо и лепо писање са калиграфијом
Иван Тасић Графички дизајнер

Техничар за администрацију и одржавање информационих система и технологија:

Милан Рајковић