Наши грађевинци у обиласку фабрике ЦРХ Поповац

Наши грађевинци у обиласку фабрике ЦРХ Поповац.