У нашој школи Грађевински техничари у првом пилотирању државне матуре.

Генерација ученика која се уписала школске 2018/2019. године прва ће полагати нове националне стандардизоване испите на крају средњег образовања. Они ученици који похађају средње стручне школе у трогодишњем трајању полагаће завршни испит у школској 2020/2021. години. Ученици који иду у четворогодишње средње школе – било гимназије, било стручне школе – полагаће државну матуру крајем школске 2021/2022. године.

Пре полагања било завршног испита, било матуре, ученици ће имати два пробна тестирања, такозвана пилотирања. На овим пробама правих испита, полажу тестове под истим условима и поштујући исте процедуре као на правим испитима. Једино је избор задатака прилагођен обиму градива које су до тада савладали. То значи да приликом пилотирања ученици не добијају задатке из наставних јединица са којима се у редовној настави још увек нису срели.

Завршни испит се пилотира једном, а матура два пута.


Нe спроводе све средње школе прво пилотирање државне матуре, већ она петина школа коју је изабрало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Ни сви ученици тих изабраних школа не учествују у пилотирању.

Прво пилотирање је спроведено крајем октобра 2020. године на одабраном узорку школа, ученика и задатака. Узорак је обухватио око 100 школа и око 5000 ученика.