Важно обавештење о непосредној пријави за полагање пријемног испита за образовни профил Техничар дизајна графике за ШК. 2022/2023