• Галерија
 • Контакт
 • Документи

   

   
  preuzmi Распоред писмених задатака и контролних вежби 2016/2017
  preuzmi Лична карта шлколе
  preuzmi Школски програм 2016/2017
  preuzmi Преглед утрошених енергената за Март 2016. Године
  preuzmi Преглед утрошених енергената за Фебруар 2016. Године
  preuzmi Преглед утрошених енергената за Јануар 2016. Године
  preuzmi Преглед утрошка енергената за 2015. Годину
  preuzmi Школски програм
  preuzmi Преглед утрошених енергената за Март 2015. Године
  preuzmi Распоред дежурства 2015. Година
  preuzmi Распоред часова 2015. Година
  preuzmi Преглед утрошених енергената за Октобар 2014. godine
  preuzmi Преглед утрошених енергената за  Септембар  2014. godine
  preuzmi Преглед утрошених енергената (Јануар – Август 2014. godine)
  preuzmi Преглед утрошених енергената за  2013. Годину
  preuzmi Акциони план школског развојног плана Техничке школе
  preuzmi Људски ресурси Техничке школе
  preuzmi Материјално технички ресурси Техничке школе
  preuzmi Општи подаци о ученицима Техничке школе
  preuzmi Организација рада Техничке школе
  preuzmi План самовредновања Техничке школе
  preuzmi Планови и програми органа установе, органа управљања и среучних служби Техничке школе
  preuzmi Планови рада ученичких организација
  preuzmi Планови реализације посебних програма из школског програма Техничке школе
  preuzmi Планови реализације посебних програма из школског програма Техничке школе
  preuzmi Школски развојни план Техничке школе