preuzmi Распоред писмених задатака и контролних вежби 2016/2017
preuzmi Лична карта шлколе
preuzmi Школски програм 2016/2017
preuzmi Преглед утрошених енергената за Март 2016. Године
preuzmi Преглед утрошених енергената за Фебруар 2016. Године
preuzmi Преглед утрошених енергената за Јануар 2016. Године
preuzmi Преглед утрошка енергената за 2015. Годину
preuzmi Школски програм
preuzmi Преглед утрошених енергената за Март 2015. Године
preuzmi Распоред дежурства 2015. Година
preuzmi Распоред часова 2015. Година
preuzmi Преглед утрошених енергената за Октобар 2014. godine
preuzmi Преглед утрошених енергената за  Септембар  2014. godine
preuzmi Преглед утрошених енергената (Јануар – Август 2014. godine)
preuzmi Преглед утрошених енергената за  2013. Годину
preuzmi Акциони план школског развојног плана Техничке школе
preuzmi Људски ресурси Техничке школе
preuzmi Материјално технички ресурси Техничке школе
preuzmi Општи подаци о ученицима Техничке школе
preuzmi Организација рада Техничке школе
preuzmi План самовредновања Техничке школе
preuzmi Планови и програми органа установе, органа управљања и среучних служби Техничке школе
preuzmi Планови рада ученичких организација
preuzmi Планови реализације посебних програма из школског програма Техничке школе
preuzmi Планови реализације посебних програма из школског програма Техничке школе
preuzmi Школски развојни план Техничке школе