О образовном профилу

Образовни профил уводимо од 2015/2016. године и обухвата четворогодисње школовање. Поред општеобразовних предмета, који су обавезни за све средње школе, проучавају се и стручни предмети: цртање и сликање, вајање, анатомија, калиграфија, теорија форме, материјали и технике, естетика, историја уметности, практична настава…

11005595_385599464956185_1063670523_n

У првој години школовања ученици проучавају следеће предмете: цртање и сликање, вајање, анатомија, калиграфија и теорија форме. Кроз ове предмете ученици савлађују основне цртачке и вајарске вештине које су заступљене и у обради материјала (дрвета). У другој, трећој и четвртој години поред ових стручних предмета ученици овладавају дрворезбарским вештинама кроз практичну наставу.

Завршетком школовања ученици, поред звања дрворезбар, имају проходност ка вишим школама и факултетима.

О раду ученика

Практична настава одвија се у дрворезбарском кабинету који је добро опремљен класичним алатима и савременим машинама које омогућавају ученицима лакшу обраду материјала. Цео програм практичне наставе тако је конципиран да ученици кроз четворогодишње школовање савладају све технике обраде дрвета дрворезом.

Тако се ученици обучавају у изради: украсних предмета, дрвне галантерије, крстова, икона, делова иконостаса итд.