Након завршетка школовања, грађевински техничари су оспособљени да раде у пројектном бироу на изради техничке документације, изради цртежа ручно или у АutoCAD-у, да стечена знања из програмских пакета примене при изради предмера и предрачуна, цртају планове арматуре, раде извод и спецификацију арматуре, организују посао на градилишту, воде грађевински дневник и грађевинску књигу, … и многе друге креативне и динамичне послове техничара.

Са дипломом грађевинског техничара могу почети сопствени бизнис  или  уписати факултет, и тако наставити  своје усавршавање.

Наши ученици освајају прве награде на републичким, градским и општинским такмичењима.

Многи од њих данас су врсни инжењери, професори виших школа и факултета, руководиоци грађевинских фирми, али  и врхунски спортисти, новинари, правници, певачи, глумци…

Р.бр. ПРВИ РАЗРЕД Нед. Фонд час.   Р.бр. ДРУГИ РАЗРЕД Нед. Фонд час.
1 Српски језик и књижевност 3 1 Српски језик и књижевност 3
2 Страни језик 2 2 Страни језик 2
3 Историја 2 3 Историја 2
4 Музичка уметност 1 4 Физичко и здравствено васпитање 2
5 Физичко и здравствено васпитање 2 5 Математика 4
6 Математика 4 6 Физика 2
7 Рачунарство и информатика 2 7 Нацртна геометрија 2
8 Географија 2 8 Грађевинске конструкције 5
9 Физика 2 9 Статика и отпорност материјала 3
10 Хемија 2 10 Примена рачунара у грађевинарству 2
11 Биологија 2 11 Геодезија 2
12 Нацртна геометрија 2 12 Ликовна култура и цртање 1
13 Техничко цртање 2 13 Практична настава 2
14 Грађевински материјали 2 14 Верска настава (изборни) 1
15 Грађевинске конструкције 2 14 Грађанско васпитање (изборни) 1
16 Верска настава (изборни) 1
16 Грађанско васпитање Иизборни) 1
Р.Бр. ТРЕЋИ РАЗРЕД Нед.Фонд час.   Р.Бр. ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Нед.Фонд час.
1 Српски језик и књижевност 3 1 Српски језик и књижевност 3
2 Страни језик 2 2 Страни језик 2
3 Социологија 2 3 Филозофија 2
4 Физичко и здравствено васпитање 2 4 Физичко и здравствено васпитање 2
5 Математика 4 5 Математика 4
6 Физика 2 6 Устав и права грађана 1
7 Статика и отпорност материјала 2 7 Практична настава-блок 60
8 Примена рачунара у грађевинарству 2 8 Бетон 3
9 Основе хидротехнике 2 9 Организација грађења 4
10 Бетон 3 10 Путеви 3
11 Организација грађења 2 11 Железнице 2
12 Механика тла и фундирање 2 12 Металне и дрвне конструкције 4
13 Путеви 3 13 Мостови 2
14 Макетарство-блок  60 14 Верска настава 1
15 Верска настава 1 14 Грађанско васпитање 1
15 Грађанско васпитање 1