Керамичар поставља керамичке, бетонске и камене плочице у новоградњама као и при реновирању већ постојећих објеката. Он облаже зидове, подове и друге површине најчешће у унутрашњости стамбених и других објеката (кухињама, купатилима и ходницима), а понекад и на спољним површинама. При обнови старих простора одстрањује старе плочице. Најпре прегледа подлогу на коју ће лепити плочице, те је, ако је потребно, поправља мањим зидарским захватима.

У раду користи чекић, брусилице, бушилице, лопатице, висак, либелу, справу за резање керамике и друге алате. Ако је самостални предузетник, керамичар уговара посао са странком, договара рок завршетка и трошкове, те је на темељу својих стручних знања и искустава саветује око правилног одабира плочица и начина полагања.

Keramičar - teracer - pećar - III stepen - Raspored