Подручја рада

Геодезија и грађевинарство

Политехничка школа „Милутин Миланковић“ у подручју рада Геодезија и грађевинарство школује следеће образовне профиле:

  1. Архитектонски техничар – IV степен
  2. Грађевински техничар за нискоградњу – IVстепен
  3. Керачичар – терацер – пећар -III степен
  4. Декоратер зидних површина – III степен

Шумарство и обрада дрвета

Политехничка школа „Милутин Миланковић“ у подручју рада Шумарство и обрада дрвета школује следећи образовни профил:

Текстилство и кожарство

Политехничка школа „Милутин Миланковић“ у подручју рада Текстилство и кожарство школује следеће образовне профиле:

Култура, уметност и јавно информисање

Политехничка школа „Милутин Миланковић“ у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање школује следеће образовне профиле: