Школско такмичење у подручју рада геодезија и грађевинарство