Избором образовног профила тапетар – декоратер одабрали сте занат којим уз релативно мала улагања можете себи да обезбедите егзистенцију. Током школовања стичу се потребна знања о различитим врстама материјала, њиховом квалитету и намени, а у оквиру практичног рада савладава се техника тапацирања. Бављење овим занатом пружа велику могућност за испољавање креативности и смисла за лепо. По завршеном трогодишњем школовању ученици се могу преквалификовати на образовни профил Техничар за финалну обраду дрвета полагањем диференцијалних испита.

[cincopa AMJA4QchAcOE]

Tapetar - dekorater - III stepen - Raspored