Техничар за финалну обраду дрвета – IV степен

У оквиру овог образовног профила стичу се занања о преради и технологијама обраде дрвета, али и о конструкцији и обликовању дрвних производа. Поред овог, током школовања похађа се и велики број часова практичне наставе, рада са алатима и машинама за обраду дрвета. Послови којим се баве техничари за финалну обраду дрвета су производња, конструкција и пројектовање свих врста дрвених производа али и трговина дрветом и дрвним производима. Велико учешће практичне наставе обезбеђује могућност укључивања у било коју делатност рада са дрветом. По завршетку средње школе, ученици могу да наставе школовање на шумарском факултету и другим сродним факултетима и вишим школама.

Tehničar za finalnu obradu drveta - IV stepen - Raspored