Текстилство и кожарство

Политехничка школа „Милутин Миланковић“ у подручју рада Текстилство и кожарство школује следеће образовне профиле: