Директор: Надежда Миловановић direktor@politehnicka-skola.edu.rs

РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ
Р.БР. Име Презиме Радно место
1 Надежда Миловановић Директор
2 Лела Милојковић Помоћник директора
3 Слађана Станковић Помоћник директора
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Р.БР. Име Презиме Радно место
1 Лела Милојковић Стручни сарадник педагог
2 Тања Стојановић Стручни сарадник педагог
3 Милена Милетић Стручни сарадник психолог
4 Сања Бабић Стручни сарадник – библиотекар / нототекар / медијатекар
5 Александар Миловановић Стручни сарадник – библиотекар / нототекар / медијатекар
6 Миливоје Самарџић Стручни сарадник – библиотекар / нототекар / медијатекар
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Р.БР. Име Презиме Премет/и
1 Љиљана Вукићевић Асковић Српски језик и књижевност
2 Александра Живадиновић Српски језик и књижевност
4 Сања Миленковић Српски језик и књижевност
5 Александра Милетић Српски језик и књижевност
6 Јелена Петковић Српски језик и књижевност
7 Марија Ратковић Енглески језик
8 Ивана Јаћовић Енглески језик
9 Јелена Лилић Енглески језик
10 Снежана Радосављевић Енглески језик
11 Драгољуб Вучићевић Математика
12 Владимир Цикић Математика
13 Живана Павловић Математика
14 Невена Павловић Математика
15 Зоран Радовановић Математика
16 Владица Николић Математика
17 Татјана Замахајев Рачунарство и информатика
18 Милан Рајковић Рачунарство и информатика
19 Сунчица Агатоновић Физика
20 Љиљана Станковић Физика
21 Катарина Антић Хемија
22 Љиљана Милојевић Хемија
23 Јелица Васић Хемија
24 Татјана Гајић Биологија
25 Марија Стојановић Екологија и заштита животне средине, Биологија
27 Бранимир Челић Историја
28 Душан Чуљић Историја
29 Александар Стефановић Историја
30 Милан Милошевић Историја, Историја (одабране теме)
31 Наташа Милошевић Географија, Грађанско васпитање
32 Маја Симчевић Географија
33 Александра Ранђеловић Филозофија, Логика са етиком
34 Марија Милетић Филозофија, Логика са етиком
35 Маријана Стаменковић Филозофија
36 Милош Самарџић Социологија са правима грађана, Социологија, Грађанско васпитање
37 Јасмина Богојевић Устав и права грађана
38 Иван Ђукић Музичка култура
39 Иван Миладиновић Верска настава
40 Миливоје Самарџић Грађанско васпитање
41 Дамир Магделинић Физичко васпитање
42 Бобан Марковић Физичко васпитање
43 Бобан Панић Физичко васпитање
ПОДРУЧЈЕ РАДА ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Р.Бр. Име Презиме Премет/и
1 Владица Аранђеловић Грађевинске конструкције, Историја архитектуре, Разрада пројекта
2 Славица Вукајловић Грађевински материјали, Статика и отпорност материјала, Мостови, Испитивање материјала и конструкција
3 Драгана Вукелић Нацртна геометрија, Грађевински материјали, Монтажне конструкције, Разрада пројекта, Слободоручно цртање, Нацртна геометрија и техничко цртање, Технологија рада са практичном наставом, Материјали и технике, ентеријер, Савремена архитектура
4 Љиљана Игњатовић Армиранобетонске конструкције
5 Марија Лачњевац Предузетништво, Грађевинске конструкције, Статика и отпорност материјала, Технологија грађевинских радова, Монтажне конструкције, Нацртна геометрија са техничким цртањем, Технологија рада са практичном наставом, Техничко цртање са читањем планова
6 Гордана Марковић Нацртна Геометрија, Грађевински материјали, Армирано-бетонске конструкције, Технологија грађевинских радова, Организација грађења, Основе геодезије, Технологија рада, Апликативни рачунарски програми, Металне и дрвне конструкције, Технологија рада са практичном наставом
7 Звонко Марковић Грађевинске конструкције, Разрада пројекта, слободоручно цртање, Ентеријери
8 Милан Милетић Грађевински материјали, Грађевинске конструкције, Технологија грађевинских радова, Организација грађења, Макетарство, Нацртна геометрија и техничко цртање, Механика тла и фундирање, Статика, Технологија рада са практичном наставом, Испитивање материјала и конструкција
9 Драган Настић Нацртна геометрија и техничко цртање, Апликативни рачунарски програми
10 Марица Настић Кућне инсталације, Разрада пројекта, Нацртна геометрија и техничко цртање
11 Данијела Пејчић Нацртна геометрија, Грађевински материјали, Грађевинске конструкције, Технологија грађевинских радова, Кућне инсталације, Разрада пројекта, Нацртна геометрија и техничко цртање, Статика, Технологија рада са практичном наставом, Испитивање материјала и конструкција, Завршни радови и кућне инсталације
12 Павле Петровић Технологија грађевинских радова, Путеви, Железнице, Саобраћајнице
13 Анђела Петровић Савић Кућне инсталације, Разрада пројекта, Нацртна геометрија и техничко цртање, Савремена архитектура
14 Радмила Савић Грађевинске конструкције, слободоручно цртање
15 Јовица Синадиновић Статика и отпорност материјала, Технологија грађевинских радова, Организација грађења, Макетарство, Бетон, Практична настава, Армиранобетонске конструкције, Испитивање материјала и конструкције
16 Славомир Стојковић Грађевинске конструкцје, Технологија грађевинских радова, Основе геодезије, Примена рачунара у грађевинарству, Макетарство, Механика тла и фундирање, Металне и дрвне конструкције
17 Милан Урошевић Грађевинске конструкције, Технологија грађевинских радова, Организација грађења, статика
18 Иван Чукурановић Технологија грађевинских радова, Разрада пројекта, Урбанизам, Примена рачунара у грађевинарству, Апликативни рачунарски програми, Ентеријери
19 Снежана Анђелковић Технологија рада са практичном наставом
20 Саша Стојановић Технологија рада са практичном наставом
21 Ивана Ћосић Технологија рада са практичном наставом
22 Милован Николић Технологија рада са практичном наставом, Организатор практичне наставе и вежби
ПОДРУЧЈЕ РАДА ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО
Р.Бр. Име Презиме Премет/и
1 Љиљана Анђелковић Цртање и сликање, Естетско обликовање, Дизајн одеће
2 Виолета Динић Технологија одеће, Текстилни материјали
3 Иван Ђорђевић Конструкција и моделовање одеће
4 Јелена Мандић Предузетништво, Конструкција и моделовање одеће, Савремено одевање, Текстилни материјали, Естетско обликовање, Конструкција одеће, Конструкција дечије одеће
5 Смиљана Ђорђевић Предузетништво, Технологија одеће, Конструкција и моделовање одеће, Текстилни материјали, естетско обликовање, Конструкција одеће, Примена рачунара у конструкцији одеће
6 Јелена Свиленковић Предузетништво, Конструкција и моделовање одеће, Савремено одевање, Текстилни материјали, Естетско обликовање, Конструкција одеће, Конструкција дечије одеће
7 Слађана Станковић Конструкција и моделовање одеће, Конструкција одеће
8 Марија Теокаревић Конструкција и моделовање одеће, Конструкција одеће, Конструкција дечије одеће
9 Горица Стефановић Технологија одеће, Конструкција и моделовање одеће, Конструкција одеће
10 Надица Стоиљковић Практична настава
11 Драгана Видојевић Пракса конфекције, Практична настава
12 Татјана Вукојичић Практична настава
13 Тања Ђорђевић Пракса конфекције, Практична настава
14 Ружица Крстић Мијатовић Пракса конфекције, Практична настава
15 Марија Лазаревић Практична насатав, Грађанско васпитање
16 Јасмина Комленовић Практична настава
17 Слађана Николић Практична настава
18 Сања Миленковић Арсић Практична настава
ПОДРУЧЈЕ РАДА ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
Р.БР. Име Презиме Премет/и
1 Небојша Попадић Нацртна геометрија, Дрвне конструкције, Економика и организација производње, Финална обрада дрвета, Припрема производње, Пројектовање технолошких процеса
2 Лела Радисављевић Дизајн, Финална обрада дрвета, Обликовање намештаја, Својства материјала, Обликовање намештаја и ентеријера, Техничко цртање и нацртна геометрија
3 Александра Копривица Рачунарска графика
4 Александар Станковић Дрвне конструкције, Финална обрада дрвета, Помоћни материјали, Својства материјала, Обликовање намештаја и ентеријера, Столарство, Техничко цртање и нацртна геометрија, Тапацирани намештај
5 Милован Стоиљковић Машине и уређаји, Аутоматизација производње, Финална обрада дрвета, Припрема производње, Пројектовање технолошких процеса, Техничко цртање и нацртна геометрија, Хидротермичка обрада
6 Ненад Ђорђевић Обликовање намештаја, Практична настава, Организатор практичне наставе и вежби
7 Драган Милосављевић Столарство, Практична настава, Грађанско васпитање, Организатор практичне наставе и вежби
8 Марија Лазаревић Практична настава, Помоћни наставник
ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Р.БР. Име Презиме Премет/и
1 Биљана Бајовић Писмо, Технологија штампе, Графика књиге, Плакат
2 Никола Милчев Писмо, Технологија штампе, Предматурска пракса, Обликовање графике, Графика књиге, Плакат
3 Јована Поповић Писмо, Технологија штампе, Обликовање графике, Графика књиге, Плакат
4 Иван Тасић Фотографија, Писмо, Обликовање графике, Плакат
5 Марко Тасић Обликовање графике
6 Давор Ћирковић Цртање и сликање
7 Новица Илић Вајање
8 Богдан Доброта Цртање и сликање, Практичан рад
9 Јасмина Ђокић Цртање и сликање
10 Бранислав Јелић Цртање и сликање
11 Здравко Јовић Ликовна култура, Цртање и сликање, Теорија форме са цртањем
АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ
Р.БР. Име Презиме РАДНО МЕСТО
1 Невенка Степановић Секретар установе
2 Ана Петровић Дипломирани економиста за финансијско – рачуноводствене послове
3 Александар Миловановић Референт за правне, кадровске и административне послове
4 Снежана Анђелковић Референт за правне, кадровске и административне послове
5 Ивана Ћосић Референт за правне, кадровске и административне послове
6 Анита Вучковић Референт за финансијско – рачуноводствене послове
ПОМОЋНИ РАДНИЦИ
Р.БР. Име Презиме РАДНО МЕСТО
1 Александар Лапчевић Техничар одржавања информационих система и технологија
2 Срећко Поповић Домар/мајстор одржавања
3 Драган Милићевић Техничар инвестиционог/техничког одржавања/одржавања уређаја и опреме
4 Данијела Мијајловић Чистачица
5 Славица Јовановић Чистачица
6 Живка Мартиновић Чистачица
7 Вера Миљковић Чистачица
8 Зорица Стошић Чистачица
9 Зорица Петковић Чистачица
10 Данијела Павловић Чистачица
11 Јелена Ристић Чистачица
12 Данијела Павловић Чистачица
13 Снежана Жижа Чистачица