Модерно, креативно, перспективно и добро плаћено занимање које обухвата монтажу свих врста зидних облога, преградних зидова, спуштених плафона, подних облога и подова од гипс – картонских плоча. Реч је о одељењу са малим бројем ђака, много праксе у модерним школским радионицама.

[cincopa AAIAMNcj_HDd]

raspore