Шумарство и обрада дрвета

Политехничка школа „Милутин Миланковић“ у подручју рада Шумарство и обрада дрвета школује следећи образовни профил: