Обавештење – Календар активности за спровођење пријемног испита за образовни профил Техничар дизајна графике за школску 2023/2024. Годину