Обавештење – Пријемни испит за образовни профил Техничар дизајна графике – Измена у динамици објављивања резултата