School_Subjects_Icons

Геодезија и грађевинарство

Грађевински техничар за високоградњу

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Музичка уметност

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Географија

Физика

Хемија

Биологија

Нацртна геометрија

Техничко цртање

Грађевински материјали

Грађевинске конструкције

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Физика

Нацртна геометрија

Грађевинске конструкције

Статика и отпорност материјала

Примена рачунара у грађевинарству

Историја архитектуре

Ликовна култура и цртање

Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Социологија

Физичо и здравствено васпитање

Математика

Физика

Грађевинске конструкције

Статика и отпорност материјала

Примена рачунара у грађевинарсву

Бетон

Организација грађења

Геодезија

Механика тла и фундирање

Разрада пројеката

Макетарство

IV разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Филозофија

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Устав и права грађана

Пракрична настава

Бетон

Организација грађења

Разрада пројекта

Кућне инсталације

Префабриковано грађење

Изборна настава

Грађанско васпитање

Верска настава

Матурски испи

Грађевински техничар за нискоградњу

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Музичка уметност

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Географија

Физика

Хемија

Билогија

Нацртна геометрија

Техничко цртање

Грађевински материјали

Грађевинске конструкције

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Физика

Нацртна геометрија

Грађевинске конструкције

Статика и отпорност материјала

Примена рачунара у грађевинарству

Ликовна култура и цртање

Практична настава

Геодезија

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Социологија

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Физика

Статика и отпорност материјала

Примена рачунара у грађевинарству

Основе хидротехнике

Бетон

Организација грађења

Механика тла и фундирање

Путеви

Макетарство

IV разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Филозофија

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Устав и прав грађана

Практична настава

Бетон

Организација грађења

Путеви

Железнице

Металне и дрвне конструкције

Мостови

Изборна настава

Матурски испит

Керамичар-терацер-пећар

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Музичка уметност

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Физика

Хемија

Екологија и заштита животне средине

Нацртна геометрија

Техничко цртање са читањем планова

Грађевински материјали

Технологија рада са практичном наставом

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Географија

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Нацртна геометрија

Грађевинске конструкције

Статика

Технологија рада са практичном наставом

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Устав и права грађана

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Грађевинске конструкције

Организација грађења

Технологија рада са практичном наставом

Изборна настава

Завршни испит

Технологија рада са практичном наставом

Декоратер зидних површина

I разред

II разред

III разред

Монтер суве градње

Српски језик и књижевност

Страни језик ( л2)

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Екологија

Нацртна геометрија

Грађевински материјали

Грађевинска физика

Грађевинске конструкције

Статика

Слободоручно цртање

Читање пројеката

Организација грађења

Технологија рада са практичном наставом

Изборна настава

Структура завршног испита

Текстилство и кожарство

Техничар-моделар одеће

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик – први разред

Руски језик

Француски језик

Историја

Физичо васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Географија

Биологија

Основе техничког цртања

Цртање и сликање

Текстилни материјали

Технологија израде одеће

Практична настава

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Физичо вапитање

Математика

Цртање и сликање

Технологија текстила

Текстилни материјали

Технологија израде одеће

Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Социологија

Физичо васпитање

Математика

Технологија текстила

Дизајн текстила

Примена рачунара

Технологија израде одеће

Моделовање одеће

Практична настава

IV разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Физичко васпитање

Математика

Устав и права грађана

Савремено одевање

Примена рачунара

Технологија израде одеће

Моделовање одеће

Практична настава

Изборна настава

Tехничар за финалну обраду дрвета

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Музичка уметност

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Географија

Физика

Хемија

Билогија

Технологија материјала

Техничко цртање

Машине и уређаји

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

Физика

Нацртна геометрија

Технологија помоћних материјала

Машине и уређаји

Дрвне конструкције

Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Социологија

Физичко васпитање

Математика

Техничка физика

Основе електротехнике и електронике

Машине и уређаји

Дрвне конструкције

Финална обрада дрвета

IV разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Филозофија

Физичко васпитање

Математика

Устав и права грађана

Економика и организација производње

Финална обрада дрвета

Обликовање намештаја

Припрема производње

Пројектовање технолошких процеса

Аутоматизација производње

Хидротермичка обрада дрвета

Изборна настава

Матурски испит

Произвођач финалних производа од дрвета

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Географија

Музичка уметност

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Физика

Хемија

Техничко цртање

Машине и уређаји

Практична настава

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

Екологија и заштита животне средине

Нацртна геометрија

Технологија помоћних материјала

Машине и уређаји

Дрвне конструкције

Финална обрада дрвета

Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Устав и права грађана

Физичко васпитање

Математика

Економика и организација производње

Машине и уређаји

Дрвне конструкције

Финална обрада дрвета

Практична настава

Изборна настава

Завршни испит

Тапетар декоратер

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Географија

Музичка уметност

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Физика

Хемија

Техничко цртање

Машине и уређаји

Практична настава

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

Екологија и заштита животне средине

Нацртна геометрија

Технологија материјала

Машине и уређаји

Дрвне конструкције

Технологија тапетарске производње

Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Устав и права грађана

Физичко васпитање

Матема

Школски програм Техничке школе за школску  2012/2013. Годину

Геодезија и грађевинарство

Грађевински техничар за високоградњу

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Музичка уметност

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Географија

Физика

Хемија

Биологија

Нацртна геометрија

Техничко цртање

Грађевински материјали

Грађевинске конструкције

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Физика

Нацртна геометрија

Грађевинске конструкције

Статика и отпорност материјала

Примена рачунара у грађевинарству

Историја архитектуре

Ликовна култура и цртање

Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Социологија

Физичо и здравствено васпитање

Математика

Физика

Грађевинске конструкције

Статика и отпорност материјала

Примена рачунара у грађевинарсву

Бетон

Организација грађења

Геодезија

Механика тла и фундирање

Разрада пројеката

Макетарство

IV разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Филозофија

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Устав и права грађана

Пракрична настава

Бетон

Организација грађења

Разрада пројекта

Кућне инсталације

Префабриковано грађење

Изборна настава

Грађанско васпитање

Верска настава

Матурски испит

Грађевински техничар за нискоградњу

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Музичка уметност

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Географија

Физика

Хемија

Билогија

Нацртна геометрија

Техничко цртање

Грађевински материјали

Грађевинске конструкције

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Физика

Нацртна геометрија

Грађевинске конструкције

Статика и отпорност материјала

Примена рачунара у грађевинарству

Ликовна култура и цртање

Практична настава

Геодезија

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Социологија

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Физика

Статика и отпорност материјала

Примена рачунара у грађевинарству

Основе хидротехнике

Бетон

Организација грађења

Механика тла и фундирање

Путеви

Макетарство

IV разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Филозофија

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Устав и прав грађана

Практична настава

Бетон

Организација грађења

Путеви

Железнице

Металне и дрвне конструкције

Мостови

Изборна настава

Матурски испит

Керамичар-терацер-пећар

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Музичка уметност

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Физика

Хемија

Екологија и заштита животне средине

Нацртна геометрија

Техничко цртање са читањем планова

Грађевински материјали

Технологија рада са практичном наставом

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Географија

Ликовна култура

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Нацртна геометрија

Грађевинске конструкције

Статика

Технологија рада са практичном наставом

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Устав и права грађана

Физичко и здравствено васпитање

Математика

Грађевинске конструкције

Организација грађења

Технологија рада са практичном наставом

Изборна настава

Завршни испит

Технологија рада са практичном наставом

Декоратер зидних површина

I разред

II разред

III разред

Монтер суве градње

Српски језик и књижевност

Страни језик ( л2)

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Екологија

Нацртна геометрија

Грађевински материјали

Грађевинска физика

Грађевинске конструкције

Статика

Слободоручно цртање

Читање пројеката

Организација грађења

Технологија рада са практичном наставом

Изборна настава

Структура завршног испита

Текстилство и кожарство

Техничар-моделар одеће

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик – први разред

Руски језик

Француски језик

Историја

Физичо васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Географија

Биологија

Основе техничког цртања

Цртање и сликање

Текстилни материјали

Технологија израде одеће

Практична настава

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Физичо вапитање

Математика

Цртање и сликање

Технологија текстила

Текстилни материјали

Технологија израде одеће

Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Социологија

Физичо васпитање

Математика

Технологија текстила

Дизајн текстила

Примена рачунара

Технологија израде одеће

Моделовање одеће

Практична настава

IV разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Физичко васпитање

Математика

Устав и права грађана

Савремено одевање

Примена рачунара

Технологија израде одеће

Моделовање одеће

Практична настава

Изборна настава

Tехничар за финалну обраду дрвета

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Музичка уметност

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Географија

Физика

Хемија

Билогија

Технологија материјала

Техничко цртање

Машине и уређаји

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

Физика

Нацртна геометрија

Технологија помоћних материјала

Машине и уређаји

Дрвне конструкције

Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Социологија

Физичко васпитање

Математика

Техничка физика

Основе електротехнике и електронике

Машине и уређаји

Дрвне конструкције

Финална обрада дрвета

IV разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Филозофија

Физичко васпитање

Математика

Устав и права грађана

Економика и организација производње

Финална обрада дрвета

Обликовање намештаја

Припрема производње

Пројектовање технолошких процеса

Аутоматизација производње

Хидротермичка обрада дрвета

Изборна настава

Матурски испит

Произвођач финалних производа од дрвета

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Географија

Музичка уметност

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Физика

Хемија

Техничко цртање

Машине и уређаји

Практична настава

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

Екологија и заштита животне средине

Нацртна геометрија

Технологија помоћних материјала

Машине и уређаји

Дрвне конструкције

Финална обрада дрвета

Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Устав и права грађана

Физичко васпитање

Математика

Економика и организација производње

Машине и уређаји

Дрвне конструкције

Финална обрада дрвета

Практична настава

Изборна настава

Завршни испит

Тапетар декоратер

I разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Историја

Географија

Музичка уметност

Физичко васпитање

Математика

Рачунарство и информатика

Физика

Хемија

Техничко цртање

Машине и уређаји

Практична настава

II разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

Екологија и заштита животне средине

Нацртна геометрија

Технологија материјала

Машине и уређаји

Дрвне конструкције

Технологија тапетарске производње

Практична настава

III разред

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Руски језик

Француски језик

Устав и права грађана

Физичко васпитање

Математика

Економика и организација производње

Дрвне конструкције

Технологија тапетарске производње

Унутрашња декорација

Практична настава

Изборна настава

Завршни испит

Економика и организација производње

Дрвне конструкције

Технологија тапетарске производње

Унутрашња декорација

Практична настава

Изборна настава

Завршни испит