• Галерија
 • Контакт
 • Списак предмета

  School_Subjects_Icons

  Геодезија и грађевинарство

  Грађевински техничар за високоградњу

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Музичка уметност

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Географија

  Физика

  Хемија

  Биологија

  Нацртна геометрија

  Техничко цртање

  Грађевински материјали

  Грађевинске конструкције

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Физика

  Нацртна геометрија

  Грађевинске конструкције

  Статика и отпорност материјала

  Примена рачунара у грађевинарству

  Историја архитектуре

  Ликовна култура и цртање

  Практична настава

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Социологија

  Физичо и здравствено васпитање

  Математика

  Физика

  Грађевинске конструкције

  Статика и отпорност материјала

  Примена рачунара у грађевинарсву

  Бетон

  Организација грађења

  Геодезија

  Механика тла и фундирање

  Разрада пројеката

  Макетарство

  IV разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Филозофија

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Устав и права грађана

  Пракрична настава

  Бетон

  Организација грађења

  Разрада пројекта

  Кућне инсталације

  Префабриковано грађење

  Изборна настава

  Грађанско васпитање

  Верска настава

  Матурски испи

  Грађевински техничар за нискоградњу

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Музичка уметност

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Географија

  Физика

  Хемија

  Билогија

  Нацртна геометрија

  Техничко цртање

  Грађевински материјали

  Грађевинске конструкције

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Физика

  Нацртна геометрија

  Грађевинске конструкције

  Статика и отпорност материјала

  Примена рачунара у грађевинарству

  Ликовна култура и цртање

  Практична настава

  Геодезија

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Социологија

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Физика

  Статика и отпорност материјала

  Примена рачунара у грађевинарству

  Основе хидротехнике

  Бетон

  Организација грађења

  Механика тла и фундирање

  Путеви

  Макетарство

  IV разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Филозофија

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Устав и прав грађана

  Практична настава

  Бетон

  Организација грађења

  Путеви

  Железнице

  Металне и дрвне конструкције

  Мостови

  Изборна настава

  Матурски испит

  Керамичар-терацер-пећар

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Музичка уметност

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Физика

  Хемија

  Екологија и заштита животне средине

  Нацртна геометрија

  Техничко цртање са читањем планова

  Грађевински материјали

  Технологија рада са практичном наставом

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Географија

  Ликовна култура

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Нацртна геометрија

  Грађевинске конструкције

  Статика

  Технологија рада са практичном наставом

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Устав и права грађана

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Грађевинске конструкције

  Организација грађења

  Технологија рада са практичном наставом

  Изборна настава

  Завршни испит

  Технологија рада са практичном наставом

  Декоратер зидних површина

  I разред

  II разред

  III разред

  Монтер суве градње

  Српски језик и књижевност

  Страни језик ( л2)

  Физичко васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Екологија

  Нацртна геометрија

  Грађевински материјали

  Грађевинска физика

  Грађевинске конструкције

  Статика

  Слободоручно цртање

  Читање пројеката

  Организација грађења

  Технологија рада са практичном наставом

  Изборна настава

  Структура завршног испита

  Текстилство и кожарство

  Техничар-моделар одеће

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик – први разред

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Физичо васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Географија

  Биологија

  Основе техничког цртања

  Цртање и сликање

  Текстилни материјали

  Технологија израде одеће

  Практична настава

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Физичо вапитање

  Математика

  Цртање и сликање

  Технологија текстила

  Текстилни материјали

  Технологија израде одеће

  Практична настава

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Социологија

  Физичо васпитање

  Математика

  Технологија текстила

  Дизајн текстила

  Примена рачунара

  Технологија израде одеће

  Моделовање одеће

  Практична настава

  IV разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Физичко васпитање

  Математика

  Устав и права грађана

  Савремено одевање

  Примена рачунара

  Технологија израде одеће

  Моделовање одеће

  Практична настава

  Изборна настава

  Tехничар за финалну обраду дрвета

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Музичка уметност

  Ликовна култура

  Физичко васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Географија

  Физика

  Хемија

  Билогија

  Технологија материјала

  Техничко цртање

  Машине и уређаји

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Ликовна култура

  Физичко васпитање

  Математика

  Физика

  Нацртна геометрија

  Технологија помоћних материјала

  Машине и уређаји

  Дрвне конструкције

  Практична настава

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Социологија

  Физичко васпитање

  Математика

  Техничка физика

  Основе електротехнике и електронике

  Машине и уређаји

  Дрвне конструкције

  Финална обрада дрвета

  IV разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Филозофија

  Физичко васпитање

  Математика

  Устав и права грађана

  Економика и организација производње

  Финална обрада дрвета

  Обликовање намештаја

  Припрема производње

  Пројектовање технолошких процеса

  Аутоматизација производње

  Хидротермичка обрада дрвета

  Изборна настава

  Матурски испит

  Произвођач финалних производа од дрвета

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Географија

  Музичка уметност

  Физичко васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Физика

  Хемија

  Техничко цртање

  Машине и уређаји

  Практична настава

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Ликовна култура

  Физичко васпитање

  Математика

  Екологија и заштита животне средине

  Нацртна геометрија

  Технологија помоћних материјала

  Машине и уређаји

  Дрвне конструкције

  Финална обрада дрвета

  Практична настава

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Устав и права грађана

  Физичко васпитање

  Математика

  Економика и организација производње

  Машине и уређаји

  Дрвне конструкције

  Финална обрада дрвета

  Практична настава

  Изборна настава

  Завршни испит

  Тапетар декоратер

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Географија

  Музичка уметност

  Физичко васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Физика

  Хемија

  Техничко цртање

  Машине и уређаји

  Практична настава

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Ликовна култура

  Физичко васпитање

  Математика

  Екологија и заштита животне средине

  Нацртна геометрија

  Технологија материјала

  Машине и уређаји

  Дрвне конструкције

  Технологија тапетарске производње

  Практична настава

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Устав и права грађана

  Физичко васпитање

  Матема

  Школски програм Техничке школе за школску  2012/2013. Годину

  Геодезија и грађевинарство

  Грађевински техничар за високоградњу

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Музичка уметност

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Географија

  Физика

  Хемија

  Биологија

  Нацртна геометрија

  Техничко цртање

  Грађевински материјали

  Грађевинске конструкције

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Физика

  Нацртна геометрија

  Грађевинске конструкције

  Статика и отпорност материјала

  Примена рачунара у грађевинарству

  Историја архитектуре

  Ликовна култура и цртање

  Практична настава

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Социологија

  Физичо и здравствено васпитање

  Математика

  Физика

  Грађевинске конструкције

  Статика и отпорност материјала

  Примена рачунара у грађевинарсву

  Бетон

  Организација грађења

  Геодезија

  Механика тла и фундирање

  Разрада пројеката

  Макетарство

  IV разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Филозофија

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Устав и права грађана

  Пракрична настава

  Бетон

  Организација грађења

  Разрада пројекта

  Кућне инсталације

  Префабриковано грађење

  Изборна настава

  Грађанско васпитање

  Верска настава

  Матурски испит

  Грађевински техничар за нискоградњу

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Музичка уметност

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Географија

  Физика

  Хемија

  Билогија

  Нацртна геометрија

  Техничко цртање

  Грађевински материјали

  Грађевинске конструкције

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Физика

  Нацртна геометрија

  Грађевинске конструкције

  Статика и отпорност материјала

  Примена рачунара у грађевинарству

  Ликовна култура и цртање

  Практична настава

  Геодезија

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Социологија

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Физика

  Статика и отпорност материјала

  Примена рачунара у грађевинарству

  Основе хидротехнике

  Бетон

  Организација грађења

  Механика тла и фундирање

  Путеви

  Макетарство

  IV разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Филозофија

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Устав и прав грађана

  Практична настава

  Бетон

  Организација грађења

  Путеви

  Железнице

  Металне и дрвне конструкције

  Мостови

  Изборна настава

  Матурски испит

  Керамичар-терацер-пећар

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Музичка уметност

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Физика

  Хемија

  Екологија и заштита животне средине

  Нацртна геометрија

  Техничко цртање са читањем планова

  Грађевински материјали

  Технологија рада са практичном наставом

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Географија

  Ликовна култура

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Нацртна геометрија

  Грађевинске конструкције

  Статика

  Технологија рада са практичном наставом

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Устав и права грађана

  Физичко и здравствено васпитање

  Математика

  Грађевинске конструкције

  Организација грађења

  Технологија рада са практичном наставом

  Изборна настава

  Завршни испит

  Технологија рада са практичном наставом

  Декоратер зидних површина

  I разред

  II разред

  III разред

  Монтер суве градње

  Српски језик и књижевност

  Страни језик ( л2)

  Физичко васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Екологија

  Нацртна геометрија

  Грађевински материјали

  Грађевинска физика

  Грађевинске конструкције

  Статика

  Слободоручно цртање

  Читање пројеката

  Организација грађења

  Технологија рада са практичном наставом

  Изборна настава

  Структура завршног испита

  Текстилство и кожарство

  Техничар-моделар одеће

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик – први разред

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Физичо васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Географија

  Биологија

  Основе техничког цртања

  Цртање и сликање

  Текстилни материјали

  Технологија израде одеће

  Практична настава

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Физичо вапитање

  Математика

  Цртање и сликање

  Технологија текстила

  Текстилни материјали

  Технологија израде одеће

  Практична настава

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Социологија

  Физичо васпитање

  Математика

  Технологија текстила

  Дизајн текстила

  Примена рачунара

  Технологија израде одеће

  Моделовање одеће

  Практична настава

  IV разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Физичко васпитање

  Математика

  Устав и права грађана

  Савремено одевање

  Примена рачунара

  Технологија израде одеће

  Моделовање одеће

  Практична настава

  Изборна настава

  Tехничар за финалну обраду дрвета

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Музичка уметност

  Ликовна култура

  Физичко васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Географија

  Физика

  Хемија

  Билогија

  Технологија материјала

  Техничко цртање

  Машине и уређаји

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Ликовна култура

  Физичко васпитање

  Математика

  Физика

  Нацртна геометрија

  Технологија помоћних материјала

  Машине и уређаји

  Дрвне конструкције

  Практична настава

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Социологија

  Физичко васпитање

  Математика

  Техничка физика

  Основе електротехнике и електронике

  Машине и уређаји

  Дрвне конструкције

  Финална обрада дрвета

  IV разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Филозофија

  Физичко васпитање

  Математика

  Устав и права грађана

  Економика и организација производње

  Финална обрада дрвета

  Обликовање намештаја

  Припрема производње

  Пројектовање технолошких процеса

  Аутоматизација производње

  Хидротермичка обрада дрвета

  Изборна настава

  Матурски испит

  Произвођач финалних производа од дрвета

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Географија

  Музичка уметност

  Физичко васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Физика

  Хемија

  Техничко цртање

  Машине и уређаји

  Практична настава

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Ликовна култура

  Физичко васпитање

  Математика

  Екологија и заштита животне средине

  Нацртна геометрија

  Технологија помоћних материјала

  Машине и уређаји

  Дрвне конструкције

  Финална обрада дрвета

  Практична настава

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Устав и права грађана

  Физичко васпитање

  Математика

  Економика и организација производње

  Машине и уређаји

  Дрвне конструкције

  Финална обрада дрвета

  Практична настава

  Изборна настава

  Завршни испит

  Тапетар декоратер

  I разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Историја

  Географија

  Музичка уметност

  Физичко васпитање

  Математика

  Рачунарство и информатика

  Физика

  Хемија

  Техничко цртање

  Машине и уређаји

  Практична настава

  II разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Ликовна култура

  Физичко васпитање

  Математика

  Екологија и заштита животне средине

  Нацртна геометрија

  Технологија материјала

  Машине и уређаји

  Дрвне конструкције

  Технологија тапетарске производње

  Практична настава

  III разред

  Српски језик и књижевност

  Енглески језик

  Руски језик

  Француски језик

  Устав и права грађана

  Физичко васпитање

  Математика

  Економика и организација производње

  Дрвне конструкције

  Технологија тапетарске производње

  Унутрашња декорација

  Практична настава

  Изборна настава

  Завршни испит

  Економика и организација производње

  Дрвне конструкције

  Технологија тапетарске производње

  Унутрашња декорација

  Практична настава

  Изборна настава

  Завршни испит