Политехничка школа „Милутин Миланковић“ у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање школује следеће образовне профиле:

Смерови за уметничка занимања пружају широко класично образовање уметничке школе, као и овладавање техником рада у камену и дрвету, на великом броју часова практичне наставе у уметничким кабинетима. У овом делу Србије само Политехничка школа „Милутин Миланковић“ пружа такву могућност са смеровима клесар, дрворезбар и новим смером Техничар дизајна графике. Ученик добија темељну припрему за упис на уметничке факултете, академије и више школе. Истовремено стиче и конкретно знање у рукама од стручног професорског кадра.
За све информације позовите 037/492-657.