Tехничар за финалну обраду дрвета IV степен

Tехничар за финалну обраду дрвета IV степен
– пројектује, конструише, прави и тргује свим врстама производа од дрвета
– захваљујући великом броју часова практичне наставе упознаје технологију финалне обраде дрвета и рад са машинама и алатима


Више о смеру можете сазнати на нашем

Техничар за финалну обраду дрвета – IV степен